top of page

Hizmetler

Hukukun tüm alanlarında anayasa ve insan hakları perspektifiyle yaklaşım geliştirmek bir zorunluluk hâline gelmiş bulunuyor. Tolga Şirin, kamu ve özel hukuku alanlarının ortak kesini olan bu perspektiften hareketle kamu ve özel tüzel kişilerine, yerli ve yabancı yurttaşlara, derneklere ve şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Anayasa hukuku alanının yanı sıra ceza yargılamalarında, idare hukuku uyuşmazlıklarında, KVKK uyum süreçlerinde, rekabet hukuku kapsamında, toplu ve bireysel iş hukuku bağlamında çalışma hayatında (işten çıkarmalar, mobbing, grevler, haksız fesih, kıdem ve ihbar tazminatı), aile hukuku, kira uyuşmazlıkları ve gayrimenkul hukuku ile benzer diğer alanlarda sözleşme hazırlama, mütalaa verme, bilirkişilik yapma, dilekçe yazma, dava takibi organize etme vb. konularda da hizmet sunulmaktadır.

İletişim Kurmak İçin Bize Yazın

Hukuksal danışmanlık alma talebinizi aşağıdaki bilgileri doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

bottom of page