top of page

Tolga Şirin

Doçent. Dr. Avukat

Tolga Şirin, 07/05/1984 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamlamıştır. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı hukuk lisans eğitimini 2006 yılında tamamlamıştır.

2006-2007 yıllarında Londra Birkbeck Üniversitesi'nde insan hakları hukuku eğitim almıştır. 

2007 yılında İstanbul Barosu'nda stajını tamamlamış ve "avukat" ve "marka vekili" olmuştur. 

2007 yılında başladığı lisansüstü eğitimini 2013 yılında "doktor" sıfatıyla tamamlamıştır.

Akademik kariyerinin araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent sıfatlarıyla Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Şirin, Okan Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde de lisans düzeyinde dersler vermiştir.

 

Doktora ve doktora sonrası aşamalarda Köln Üniversitesi Doğu Hukuku Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Avrupa Konseyinin ulusal ve uluslararası danışmanıdır. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Güçlendirilmesi Projesi, Baroların ve Avukatların İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" gibi projelere danışmanlık sunmuştur. Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi (Türkiye Adalet Akademisi'nin paydaşlığıyla), İdari Yargının Etkinliğinin Arttırılması (Danıştay'ın paydaşlığıyla) ve Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi'nde danışmanlık yapmaktadır.

 

Bosna-Hersek'te sürdürülen Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Güçlendirilmesi Projesi'nin uluslararası danışmanıdır.

TÜBİTAK Sosyal Bilimler Programı ve Raoul Wallenberg Enstitüsü bursiyeridir. Aybay Vakfı (2010) makale yarışması ödülünün sahibidir.

2006-2008 yılları arasında İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi yürütme kurulu üyeliği yapmıştır. 

Ondan fazla kitap ve çok sayıda makalesi olan Şirin, İngilizce (IELTS-C1) ve Almanca (TestDaf-C1) bilmektedir. Geçmişte Radikal ve BirGün gazeteleri ile Güncel Hukuk dergisinde güncel yazılar yazan Şirin, haftalık yazılarını 2020'den beri T24'te yayımlamaktadır.

Eğitim ve Meslek

Doçent

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabililm Dalı'nda lisans düzeyinde "Anayasa Hukuku", "Özgürlükler Hukuku", lisansüstü düzeyde "Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği", "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı", "Türk Hukukunda İfade Özgürlüğünün Hukuksal Kaynakları" ve "Güncel Anayasal Sorunlar" konulu dersler vermektedir.

2015-2018

Yardımcı Doçent

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'nda dersler veren Tolga Şirin'in doçentlik temel eseri "Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı"dır. 

Bu çalışma Raoul Wallenberg Enstitüsü'nden burs desteği almıştır.

2009-2015

Araştırma Görevlisi

Okan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi hukuk fakültelerinde anayasa hukuku araştırma görevlisi olarak çalışan Tolga Şirin'in doktora tezi "Türkiye'de Anayasa Şikâyeti: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Almanya Uygulamasıyla Mukayeseli Bir İnceleme"dir.

Bu çalışma TÜBİTAK'tan burs desteği almıştır. 

2018- Hâlâ

2007-2008

Stajyer Avukat & Marka Vekili

Staj sürecini İstanbul Adliyeleri ile Semizoğlu Hukuk Bürosu'nda tamamlamıştır. Bu süreçte ceza hukuku, idare hukuku, marka-patent hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku ve  icra-iflas hukuku alanlarında çalışmıştır.

2002-2006

Öğrenci

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Bu yıllarda İstanbul Sosyal Forumu'nun kuruluşunda ve Irak Dünya Mahkemesi'nin İstanbul oturumunun organizasyonunda görev almıştır.

bottom of page