top of page
Ara
  • Tolga Şirin

Okuma Listesi (Öz)Kamu hukuku, siyaset felsefesi veya siyaset bilimi alanlarında akademik olarak çalışmak isteyen öğrencilerin, aşağıdaki temel kitapları, belli bir sistematikle okuması gerekir.


Gözlemlerime göre, bağlamsız biçimde okuma girişimlerinin çoğu sonuçsuz kalıyor.

Bu nedenle örneğin düşünce tarihiyle ilgili kendilerine hitap eden bir ders kitabı/ders kitapları bulup veya tematik okuma grupları oluşturarak, bunların rehberliğinde listeyi tamamlamaya çalışmak daha etkili olabilir.


Çeşitli batı üniversitelerinin (özellikle Columbia Üni.) okuma listeleriyle karşılaştırılarak hazırlanan (ve Batı merkezli olmakla malul) bu liste genişletilebilir kuşkusuz.


Liste, büyük ölçüde kronolojiktir ve 20'nci yüzyıldan önce kaleme alınıp klasikleşmiş eserlerle sınırlıdır.


1. Platon, Devlet, (çev. S. Eyüboplu ve M. A. Cimcoz, İş Bankası Yay.)

2. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, (çev. Z. Özcan, Sentez Yay.)

3. Aristoteles, Politika, (çev. Ö. Orhan, Pinhan Yay.)

4. Cicero, Devlet Üzerine, (çev. C. C. Çevik, İthaki Yay.)

5. Polybios, Akdeniz Dünyası ve Romanın Yükselişi, (çev. O. Yarlıgaş, Alfa Yay.)

6. Niccolò Machiavelli, Hükümdar, (çev. N. Adabağ, İş Bankası Yay.)

7. Niccolò Machiavelli, Söylevler: Titus Livius’un On Kitabı Üzerine, (çev. A. Tolga, Say Yay.)

8. Hugo Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, (çev. S. L. Meray, Say Yay.)

9. Thomas Hobbes, Leviathan, (çev. Semih Lin, Yapı Kredi Yay.)

10. John Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, (çev. F. Bakırcı, Serbest Kitaplar)

11. John Locke, Hoşgörü Üzerine Bir Mektup, (Liberte Yay.)

12. David Hume, Denemeler, (çev. B. Karakaş, Pinhan Yay.)

13. Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, (çev. B. Günen, İş Bankası Yay.)

14. Adam Smith, Ahlaki Duygular Kuramı, (D. Kızılay, Pinhan Yay.)

15. Adam Smith, Ulusların Zenginliği, (çev. A. Yunus ve M. Bakırcı, Yeni Alan Yay.)

16. Jean-Jacques Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Hakkında Nutuk, (çev. A. Altınörs, Bilge Kültür Sanat)

17. Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, (çev. E. Tezcan, Litera Yay.)

18. James Madison, Alexander Hamilton ve John Jay, Federalist Yazılar, (çev. T. Şirin ve N. U. Orcan, Runik Yay.)

19. Emmanuel-Joseph Sieyes, Üçüncü Sınıf Nedir?, (çev. İ. Birkan, İmge Kitabevi)

20. Immanuel Kant, Ahlakın Metafiziği: Hukuk Öğretisi, (çev. A. Heper, Fol Yay.)

21. Immanuel Kant, Töre Metafiziği Üzerine Temellendirme (çev. A. Yardımlı, İDEA Yay.)

22. Immanuel Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, (çev. ?, TFK Yay.)

23. Immanuel Kant, Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Tasarı, (çev. C. Yeşilçayır, Fol Yay.)

24. Immanuel Kant, Aydınlanma Nedir? (çev. M. B. Albayrak, Albaraka Yay.)

25. Edmund Burke, Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler-1790, (çev. A. Özcan, Bilge Kültür Yay.)

26. Thomas Paine, İnsan Hakları, (çev. M. O. Dostel, İletişim Yay.)

27. Mary Wollstonecraft, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi, (çev. D. Hakyemez, Türkiye’de İş Bankası Yay.)

28. Jeremy Bentham, Ahlak ve Yasama İlkeleri, (çev. Ö. Saruhanlıoğlu ve U. K. Boyacı, Litera Yay.)

29. G.W.F Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, (çev. C. Karakaya, Sümer Yay.)

30. Alexis de Tocqueville, Amerika’da Demokrasi, (çev. S. S. Özdemir, İletişim Yay.)

31. Friedrich Engels, Ailenin, Devletin ve Özel Mülkiyetin Kökeni, (çev. E. Özalp, Yordam Yay.)

32. Karl Marx, Yahudi Sorunu, (çev. Yay. Kur., Sol Yay.)

33. Karl Marx, Alman İdeolojisi, (çev. T. Ok ve O. Geridönmez, Evrensel Yay.)

34. Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Parti Manifestosu, (çev. N. Satlıgan, Ş. Alpagut ve T. Ağaoğlu, Yordam Yay.)

35. Karl Marx, Louis Bonapart’in 18 Brumaire’i, (çev. E. Özalp, Yordam Yay.)

36. Karl Marx, Kapital, (çev. N. Satlıgan ve M. Selik, Yordam Yay.)

37. Karl Marx, Gotha Programı Eleştirisi, (?, İnter Yay.)

38. John Stuart Mill, Özgürlük Üzerine, (çev. T. Kanbur, Litera Yay.)

39. John Stuart Mill, Faydacılık, (çev. B. Özkul, İletişim Yay.)

40. Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne (çev. A. İnam, Say Yay.)

41. Max Weber, Ekonomi ve Toplum (çev. L. Boyacı, Yarın Yay.)

42. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (çev. M. Köktürk, Bilgesu Yay.)

43. Max Weber, Meslek Olarak Siyaset, (çev. L. Özşar, Biblos Yay.)

44. Max Weber, Meşru Egemenlik (çev. ?, Yarın Yay.)

45. Edward Bernstein, Sosyalizmin Ön Koşulları ve Sosyal Demokrasinin Görevleri, (çev. L. Bakaç, Yazılama Yay.)


Son olarak ve yeri gelmişken, şu aşağıdaki eserlerin de mutlaka dilimize kazandırılması gerektiğini kaydetmek gerekiyor:


Latince

· St. Augustine, Paganlara Karşı Tanrı’nın Şehri (De civitate Dei contra paganos)

· St. Aquinas, Teolojik Özet (Summa Theologica)


Fransızca

· Jean Bodin, Cumhuriyet’in Altı Kitabı (Les Six livres de la République)


İngilizce

· James Harrington, Oceana Cumhuriyeti (The Commonwealth of Oceana)

· Mary Wollstonecraft, Erkek Haklarının Savunusu (A Vindication of the Rights of Men)1 Comment


kubraurek111
kubraurek111
Sep 26, 2022

Teşekkürler Tolga hocam 🌻

Like
bottom of page