top of page
Ara
  • Tolga Şirin

Halkın Kanun Teklifi (Halk Girişimi)


Egemenliğin sahibi olan halkın, doğrudan kanun teklif etmesi karşılaştırmalı anayasa hukukunda az rastlanan bir durum değildir.

“Halk inisiyatifi” veya “halk girişimi” şeklinde de adalandırılan bu yarı doğrudan demokrasi kurumunda, halk tarafından hazırlanan ve gerekli koşulları taşıyan kanun veya anayasa önerilerinin, doğrudan halkoyuna sunulduğu “doğrudan halk girişimi” ve hazırlanan tasarının parlamentoya sunulması ve parlamento tarafından onaylanmaması durumunda halka sunulduğu “dolaylı halk girişimi” şeklinde iki türü vardır. Doğrudan halk girişiminin prototipi ABD, dolaylı halk girişiminin prototipi ise İsviçre’dir. Özellikle Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde rastlanan bu usulde gerekli görülen sayılar nüfusa göre farklılaşır. Benim bu konudaki yaptığım araştırma neticesinde ulaştığım bulgu şu şekildedir:


Comments


bottom of page