top of page
Ara
  • Tolga Şirin

Anayasa Şikâyeti Uygulamaya Giriyor6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun bireysel başvuruya (anayasa şikyetine) ilişkin hükümleri yarın yürürlüğe giriyor. Yasa'nın geçici 1'inci maddesine göre Mahkeme, 23/9/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak bireysel başvuruları incelemeye başlayacak. Bu bakımdan yarın itibariyle herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Konuyla ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Konseyi yayını olarak, Dr. Hüseyin Ekinci ve Dr. Musa Sağlam tarafından 66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru isimli bir kitapçık hazırlandı.


bottom of page