top of page
Ara
  • Tolga Şirin

MerhabaAnayasa ve insan hakları gündeminin Türkiye'nin kadim sorunlarından olduğu malumumuz. Bu sorunların aşılması yolunda büyük bir yol katedildiği söylenemez. Ne var ki geçtiğimiz on beş sene içinde bu gündemlerle ilgili insan sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Şüphesiz bunda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin etkinliğinin ve Türkiye'nin "yeni anayasa" gündeminin büyük bir etkisi var. Öte yandan "internet devrimiyle" beraber bilgiye erişim özgürlüğünün kazandığı yeni boyutun bu gelişime yaptığı katkı kesinlikle göz ardı edilemez.

İşte bu blog, bu gerçeği ve yeni bir fenomen olarak sosyal medyanın önemi dikkate alarak, anayasa ve insan hakları konusundaki gelişmeler hakkında derli toplu bilgi sunmak için açılmıştır. Bu yönde bir site ilk değildir, kuşkusuz son da olmayacaktır. Örneğin Prof. Dr. Kemal Gözler'in Türk Anayasa Hukuku, Doç. Dr. Levent Gönenç'in Yaşayan Anayasa, Ar. Gör. Serkan Köybaşı'nın Anayasa Gündemi, Av. Hasan Kemal Alban'ın AİHM Günlüğü ismindeki internet siteleri bireysel çabaların ürünü olan bu bloğun muadili Türkçe sitelerdir. Yabancı dilde de benzer bloglara rastlanmaktadır.

Mütevazi iddialarla yayıma başlayan bu blogda, ilk etapta başta İHAM ve Türkiye Anayasa Mahkemesi olmak üzere, İngilizce ve Almanca konuşulan ülkelerdeki anayasa ve insan haklarına ilişkin yargı organlarının önemli kararlarına, konuyla ilgili demokratik kitle örgütlerinin ve uluslararası organların raporlarına, güncel toplantılara ve literatürdeki güncel önemli yayınlara yer verilecektir.

İnsan hakları hukukunda anayasa ve insan hakları metinlerinin "yaşayan" belgeler olması önemsenir. Bu blog, bu yaşama ve canlılığa katkı sunmak isteyen herkesin katkılarına açıktır.

Tolga Şirin


bottom of page