top of page
Ara
  • Tolga Şirin

İHAM'da Başkan ve Üye Değişimi


14 yıldan fazla süredir İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nde görevini sürdüren Belçika'lı yargıç François Tulkens, 12 Eylül 2012 tarihinde 70 yaşını doldurduğu için görevinden ayrıldı. Seksiyon başkanlığı ve Mahkeme başkan yardımcılığı gibi görevleri de yerine getiren Yargıç Tulkens, İHAS'ın "yaşayan bir belge" haline getiren içtihatların arka planında önemli bir isim olarak biliniyordu. Tulkens'ten boşalan üyeliğe Belçika Ku Leuen üniversitesi İnsan Hakları Enstitüsünden Prof. Dr. Paul Lemmens getirilmiştir.

Yargıç Tulkens, sığınmacılar, mahpuslar, kadınlar, dinsel ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı kategorideki kişiler lehine muhalefet şerhleriyle tanınmaktaydı. Türkiyeliler, Tulkens'i özellikle başörtüsü yasağına ilişkin Leyla Şahin v. Türkiye (2005) kararındaki muhalefet şerhiyle hatırlamaktadır.


İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 10 Eylül 2012 günü yeni başkanını seçti. Halen mahkeme başkanlığını yürüten Britanyalı yargıç Nicolas Bratza'nın başkanlık görevi 31 Ekim 2012 tarihinde sona erecek. Mahkeme'nin halihazırda başkan yardımcılığını yürüten Lüksemburg'lu Dean Spielmann, 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren İHAM başkanlığı görevine başlayacak. Spielmann'ın avukatlık ve ceza hukukçuluğu geçmişi bulunmaktadır.bottom of page