top of page

KİTAP VE MAKALELER

Kitaplar

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Makaleler - Tebliğler

* Osman Doğru/Tolga Şirin, "Human Rights Paradox of Turkey: Punishment for Victims and Impunity for Suppressors", Research and Policy on Turkey, Vol. 2(1), 2017.

* Özgür H. Çınar/Tolga Şirin, "Turkey’s Human Rights Agenda", Research and Policy on Turkey, Research and Policy on Turkey, Vol. 2(1), 2017.

* Tolga Şirin, "İfade Özgürlüğü, Dinin veya Dini Duyguların Korunması Amacıyla Sınırlanabilir mi?", Anayasa Hukuku Dergisi, C. 5, S. 10, 2016.

* 1982 Anayasası’na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Olağanüstü Hal Rejimi: Eski Kavramlara Yeniden Bakmak", Anayasa Hukuku Dergisi, C. 5, S. 10, 2016.

* Tolga Şirin, "Freedom from Religion in Turkey", Freedom of Religion and Belief in Turkey, Editör: Özgür Heval Çınar and Mine Yıldırım, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

* Tolga Şirin, "Türkiye'de Zorunlu Din Eğitimi Sorunu", Eğitim Sisiteminde Din Öğretiminin Rolü, Editör: Sevgi Özçelik, İstanbul: Helsinki, 2016.

* Tolga Şirin/Osman Doğru, "Türkiye'de Hukukun Etkililik ve Çoğulculuk Sorunu", Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek, Editör: Haluk İnanıcı, İstanbul: İletişim, 2015.

* Tolga Şirin, "Yeni Bolivya Anayasası Üzerine Notlar", Bolivya Anayasası: Hukuk Demokrasi Özerklik, Editör: Fevzi Özlüer et.al., Ankara: Phoenix: 2013.

* Tolga Şirin, "Nefret Söylemi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarından Örnekler", İnsan Hakları, Editör: Selda Çağlar, İstanbul: Beta, 2010.​

* Tolga Şirin (2017). Halkoylaması ve Serbest Seçim Hakkı: Yüksek Seçim Kurulunun 16 Nisan 2017 Halkoylamasındaki Yaklaşımına İlişkin Bir Değerlendirme. Anayasa Hukuku Dergisi. 6(11).​

* Tolga Şirin (2017). 2017 Anayasa Değişikliğinin Yargı Bağımsızlığı Yönünden Değerlendirilmesi. Anayasa Hukuku Dergisi, 6(11).

* Tolga Şirin (2016). 1982 Anayasası'na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Olağanüstü Hal Rejimi: Eski Kavramlara Yeniden Bakmak. Anayasa Hukuku Dergisi, 5(10).

* Tolga Şirin (2016). İfade Özgürlüğü, Dinin veya Dini Duyguların Korunması Amacıyla Sınırlanabilir mi?. Anayasa Hukuku Dergisi, 5(10).​

* Tolga Şirin (2016). Anayasa Hükmünde Kararnameler. Güncel Hukuk Dergisi(155).

* Tolga Şirin (2016). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Ek 7. no.lu Protokol Hakkında Genel Bir Değerlendirme. Güncel Hukuk Dergisi(152).​

* Tolga Şirin (2016). Dokunulmazlıkları Kaldıran Anayasa Değişikliği Hakkında Kısa Bir Değerlendirme. Güncel Hukuk Dergisi(150).​

* Tolga Şirin  (2016). Nüfus Cüzdanındaki Din Hanesi ve Eğitimdeki Din Dersi Zorlamalarına İlişkin Güncel Gelişmeler. Güncel Hukuk Dergisi(149).​

* Tolga Şirin (2016). Politik Amaçlı Tutuklama Yasağı: İHAS md. 18 ve Anayasa Şikayeti. Güncel Hukuk Dergisi(148).

* Tolga Şirin (2015). Zorunlu Din Dersi Tartışmalarının Görünmeyenleri. Güncel Hukuk Dergisi(135).​

* Tolga Şirin (2015). Kanunlar İhtilafı ve Anayasa Yargısı. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 6 (22), 403-435.​

* Tolga Şirin (2015). Eine Ausgangssperre ohne Ausnahmezustand?. Anayasa Hukuku Dergisi, 4(7), 28-34.​

* Tolga Şirin  (2015). Quis custodiet ipsos costodes? Anayasa Mahkemesi’nin Makul Sürede Yargılanma Hakkı İçtihadına İlişkin Karşılaştırmalı ve Nicel Bir İnceleme. Güncel Hukuk Dergisi(144), 28-34.

* Tolga Şirin (2013). Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi Açısından Anlamı. Anayasa Hukuku Dergisi, 2(4), 359-401.​

* Tolga Şirin  (2013). Türkiye'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkına İlişkin Sorunlar. Anayasa Hukuku Dergisi, 2(4), 289-317.​

* Tolga Şirin  (2013). Anayasal Yurtseverlik. Anayasa Hukuku Dergisi, 2(3).​

* Tolga Şirin  (2013). İnsan Hakları İhlallerinin Giderilmesini İsteme Hakkı: Restitutio in Integrum İlkesi. Güncel Hukuk Dergisi(137).​

* Tolga Şirin (2012). Cinsel İlişki Hakkı ve Mahpusluk Sorunu. Güncel Hukuk Dergisi, (104)

* Tolga Şirin (2011). Bir İnsan Hakkı Olarak İsim Hakkı. Güncel Hukuk Dergisi(93) .

* Tolga Şirin (2011). Anayasanın Değiştirilemez Hükümlerini Tartışmak. Güncel Hukuk Dergisi(88). 

* Tolga Şirin (2011). Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı Hakkında Genel Bir Değerlendirme. Legal Hukuk Dergisi9(89).​

* Tolga Şirin  (2011). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Göre Serbest Seçim Hakkı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 17(1-2), 283-348.

* Tolga Şirin (2010). Su Hakkı ve Suyun Özelleştirilmesine Karşı Bazı Anayasal Tecrübeler. Güncel Hukuk Dergisi(80).​

* Tolga Şirin  (2010). Suyun İnsan Hakkı Olarak Değeri. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 16(3-4), 85-168.​

* Tolga Şirin (2010). Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Sorunu ve Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(1), 1189-1203.​

* Tolga Şirin (2009). Askeri Yargının Evrimi ve Anayasalarda Düzenlenme Biçimi. Güncel Hukuk Dergisi(68).

 

YAYIMLANMIŞ TEBLİĞLER​

* Tolga Şirin  (2014). Anayasa Mahkemesi'nin Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Kararlarına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme. Anayasa Mahkemesi'nin 53'üncü Kuruluş Yıldönümü

* Tolga Şirin  (2014). Üniversite'de İfade Özgürlüğü. Türkiye Barolar Birliği (Türkiye'de İfade Özgürlüğü).

* Tolga Şirin (2014). Ulusal ve Uluslararası Anayasa Yargısında Engelli Hakları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Engelli Hukukuna Giriş Sempozyumu). 

* Tolga Şirin  (2014). Bir İhtimal Daha Var O Da Ölmek Mi Dersin? Sosyal İnsan Haklarının Anayasa Şikâyeti Yoluyla Dava Edilebilirliği Lehine Tezler ve Öneriler. VI. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu.

* Tolga Şirin  (2014). Gelecek Kuşaklardan Doğanın Haklarına: Bolivya ve Ekvador Anayasaları. Türkiye Barolar Birliği: II. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı. 

ÇEVİRİLER

* Tolga Şirin, (2017). Küresel Çevreci Anayasalcılık, Ankara: Ekoloji Kolektifi Yay. (Yayıma hazırlanıyor).

Kitabın orijinal künyesi: Erin Daly and James R. May, Global Environmental Constitutionalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

* Tolga Şirin, (2015). Gündeme İlişkin Bir Değerlendirme: Olağan Dönemlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilebilir mi?, Anayasa Hukuku Dergisi, 4(7).

* Tolga Şirin, (2013). İHAM Kararı Eğitim ve Bilim Emekçileri v. Türkiye Kararı, Anayasa Hukuku Dergisi, C.2, S.3.​

* Tolga Şirin, (2011). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-İkinci Daire, Altuğ Taner Akçam-Türkiye Kararı, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Y. 1, S. 3.​

GAZETE-BLOG YAZILARI

* Tolga Şirin, "Torbalanan Çevre Hakkı", 03.07.2014.

* Tolga Şirin, "Yayım Yasağı ve Basın Özgürlüğü", 24.06.2014.

* Tolga Şirin, “Yerel Seçim ve Bireysel Başvuru Sorunu”, 14.04.2014.

* Tolga Şirin,  “Anayasal Bir Hakka İlişkin Bilgi Kirliliği: İzinsiz Gösteri”, 15.06.2013.

* Tolga Şirin,  “Ankara’da Yargıçlar Var Diyebilecek miyiz?”, 30.06.2013.

* Tolga Şirin,   “Gezi Parkı’ndan Dersler: Çevre Devleti Anayasal Bir Hüküm Olabilir mi?”, 05.07.2013.

* Tolga Şirin,  “Milliyetçilik İdeolojisi ve Anayasa”, 24.03.2013.

* Tolga Şirin, “Görüntüyü Kurtarmak: 4’üncü Yargı Paketi Değerlendirmesi”, 14.03.2013.

* Tolga Şirin, “Belçika’da Anayasal Bir Tartışma: Burka Yasağı”, 25.12.2012.

* Tolga Şirin, “Anayasa Mahkemesi’nin Soy ile İmtihanı”, 25.07.2011.

* Tolga Şirin, “Vicdani Ret Hakkı ve Yalnız Ülkemiz”, 17.07.2011.

* Tolga Şirin,  “Resmi Dil Tartışmalarında Adı Duyul(a)mayan Dil: İşaret Dili”, 23.01.2011.

* Tolga Şirin, “Üniter Devletin Toprak Bütünlüğü ile İlişkisi”, 07.01.2011.

* Tolga Şirin, “Halkoyuna Sunulan Anayasa Değişikliği Anayasa Mahkemesi Önüne Taşınabilir mi?”, 18.05.2010.

* Tolga Şirin, “Türkiyelilik”, 03.11.2009.

* Tolga Şirin, “Askeri Yargıya İhtiyaç Var mı: Dört Sava Karşı Dört Eleştiri”, 08.07.2009.

Kitap, makale ve tebliğlerim hakkında görüş ve eleştirilerinizi için >>
bottom of page