top of page
 1. Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Dergah Yayınları, 35. Baskı, İstanbul, 2017.

 2. Ahmet Yıldız, Ne Mutlu Türküm Diyebilene: Türk Ulusal Kimliğinin Etno-Seküler Sınırları, İletişim Yayıncılık, 7. Baskı, İstanbul, 2019. 

 3. Albert Camus, Veba, Nedret Tanyolaç Öztokat (Çev.), Can Yayınları, İstanbul, 35. Baskı, 2019. 

 4. Albert Camus, Yabancı, Samih Tiryakioğlu (Çev.), Can Yayınları, İstanbul, 67. Baskı, 2019. 

 5. Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya, Ümit Tosun (Çev.), İthaki Yayınları, 30. Baskı, İstanbul, 2019. 

 6. Alex Callinicos, Eşitlik, Öncel Sencermen (Çev.), Bilgesu Yayıncılık, Ankara, 2014. 

 7. Alex Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, Yasemin Tezgiden (Çev.) , İletişim Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2015. 

 8. Alexander S. Kirshner, Militan Demokrasi, Ferit Burak Aydar (Çev.), İş Bankası Kültür Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2017.

 9. Alexis de Tocquille, Amerika’da Demokrasi, Seçkin Sertdemir Özdemir (Çev.), İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2016.

 10. Alian Touraine, Demokrasi Nedir?, Olcay Kunal (Çev.), Yapı Kredi Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2019. 

 11. Andre Comte-Sponville, Büyük Erdemler Risalesi, Işık Ergüden (Çev.), İletişim Yayıncılık, İstanbul, 2012.

 12. Andrew Clapham, İnsan Hakları,  Hakan Gür (Çev.), Dost Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2010.

 13. Antonio Negri/Michael Hardt, İmparatorluk, Abdullah Yılmaz (Çev.), Ayrıntı Yayıncılık, 9. Baskı, İstanbul, 2018.

 14. Aristoteles, Politika, Furkan Akderin (Çev.), Say Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2013. Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2013.

 15. Aykut Kansu, 1908 Devrimi, İletişim Yayınları, 8. Baskı, İstanbul, 2017.

 16. Aziz Nesin, Zübük, Nesin Yayınevi, 23. Baskı, İstanbul, 2005.

 17. Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi, Dipnot Yayınları, İstanbul, 9. Baskı, 2020.

 18. Baskın Oran, Türkiye'de Azınlıklar Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, İletişim Yayınları, 8. Baskı, 2018.

 19. Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, İskender Savaşır (Çev.), Metis Yayıncılık, 9. Baskı, İstanbul, 2017.

 20. Benedictus Spinoza,  Ethica, Çiğdem Dürüşken (Çev.), Alfa Yayıncılık, İstanbul,  2019.

 21. Bernard Crick, Demokrasi, Ümit Hüsrev Yolsal (Çev.), Dost Kitapevi, 1. Baskı, İstanbul, 2012.

 22. Bernhard Schlink, Geçmişe İlişkin Suç ve Bugünkü Hukuk, Reyda Ergün (Çev.),  Dost Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 2012.

 23. Bernhard Schlink, Okuyucu, Cemal Ener (Çev.), İletişim Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2018.

 24. Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi (1, 2, 3), Ahmet Fethi (Çev.), Alfa Yayıncılık, İstanbul, 4. Baskı, 2017. 

 25. Bertrand Russell, Neden Hristiyan Değilim?, Ender Gürol (Çev.), İlke Kitap, İstanbul, 2009.

 26. Brian Barry, Sosyal Adalet Neden Önemlidir?, Koç Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2017. 

 27. Bülent Tanör, İki Anayasa, Oniki Levha Yayıncılık, 5. Baskı, İstanbul, 2013. 

 28. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2017.

 29. Bülent Tanör, Kurtuluş Kuruluş, Cumhuriyet Kitapları, 10. Baskı, İstanbul, 2010.

 30. Carl Schmitt, Kanunilik ve Meşruiyet, Mehmet Çemil Ozansü (Çev.), İthaki Yayınları, İstanbul, 2016. 

 31. Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, A. Emre Zeybekoğlu, (Çev.), Dost Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul, 2017.

 32. Cas Mudde/Cristóbal Rovira Kaltwasser, Popülizm: Kısa Bir Giriş, S. Erdem Türközü (Çev.), Nika Yayınevi, 1. Baskı, Ankara 2019. 

 33. Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, Yordam Kitap, 2. Baskı, 2017.

 34. Cem Eroğul, Devlet Nedir?, Yordam Kitap, 2. Baskı, 2014. 

 35. Cemal Bâli Akal, Devlet Kuramı, Dost Kitabevi, 5. Baskı, İstanbul, 2018.

 36. Cemal Bâli Akal, Hukuk Nedir?, Dost Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 2018.

 37. Cemal Bâli Akal/Yalçın Tosun (haz.), Edebiyat, Hukuk ve Sair Tuhaflıklar, Dost Kitabevi, 2. Baskı, 2016.

 38. Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında, Sami Selçuk,(Çev.), İmge Kitabevi, 6. Baskı, Anka-ra, 2016.

 39. Charles Darwin, Türlerin Kökeni, Bahar Kılıç (Çev.), Alfa Yayıncılık, 1. Baskı, 2017.

 40. Chris Harman, Halkların Dünya Tarihi, Uygur Kocabaşoğlu (Çev.), Yordam Kitap, 7. Baskı, 2019. 

 41. Cicero, Devlet Üzerine, Cengiz Çevik (Çev.), İthaki Yayınları, İstanbul, 2014.

 42. Cicero, Yasalar Üzerine, Cengiz Çevik (Çev.), Türkiye İş Bankası Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2019. 

 43. Costas Douzinas, İnsan Hakları ve İmparatorluk, Kasım Akbaş-Rabia Sağlam (Çev.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2017.

 44. Daron Acemoğlu/James Robinson, Ulusların Düşüşü, Faruk Rasim Velioğlu (Çev.), Doğan Kitap, 2015. 

 45. David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, Mehmet Moralı (Çev.), Metis Yayıncılık, İstanbul, 5. Baskı, 2016.

 46. Dido Sotiriyu, Benden Selam Söyle Anadolu’ya, İstanbul: Can Yayınları, 2014.

 47. Edward Herman ve Noam Chomsky, Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği, Ender Abadoğlu (Çev.), BGST, İstanbul, 2012.

 48. Edward Said, Entelektüel, Tuncay Birkan (Çev.), Ayrıntı Yayıncılık, 8. Baskı, İstanbul, 2018.

 49. Edward Said, Şarkiyatçılık, Berna Ülner (Çev.), Metis Yayıncılık, İstanbul, 2002.

 50. Elias Canetti, Kitle ve İktidar, Gülşat Aygen (Çev.), Ayrıntı Yayıncılık, 8. Baskı, İstanbul, 2018. 

 51. Erasmus, Deliliğe Övgü, Çiğdem Dürüşken (Çev.), Alfa Yayıncılık, 7. Baskı, İstanbul, 2014.

 52. Erdoğan Teziç, 100 Soruda Siyasi Partiler, Gerçek Yayınevi, 1976.

 53. Ergun Özbudun, Anayasalcılık ve Demokrasi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015.

 54. Eric Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik, Osman Akınbay (Çev.), Ayrıntı Yayınları, 6. Baskı, 2018.

 55. Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Yavuz Aloğan (Çev.), Everest Yayın-ları, 10. Baskı, İstanbul, 2006.

 56. Eric Hobsbawm, Devrim Çağı, Bahadır Sina Şener (Çev.), Dost Yayınevi, 8. Baskı, İstanbul, 2016.

 57. Eric Hobsbawm, Geleneğin İcadı, Mehmet Murat Şahin (Çev.), Agora Kitaplığı, 2006.

 58. Eric Hobsbawm, İmparatorluk Çağı, Vedat Aslan (Çev.), Dost Kitabevi, 6. Baskı, İstanbul, 2017. 

 59. Erich Fromm, İtaatsizlik Üzerine: Özgürlük Neden Otoriteye “Hayır” Demektir?, Nurdan Soysal (Çev.), Say Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2018. 

 60. Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış, Şemsa Yeğin (Çev.) Say Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2017. 

 61. Erik J. Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Yasemin Gönen (Çev.), İletişim Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2018. 

 62. Ernest Hemingway, Çanlar Kimin İçin Çalıyor?, Erol Mutlu (Çev.), Bilgi Kitabevi, Ankara, 2018.

 63. Ernest Mandel, Marksizme Giriş, Şadi Ozansü, Bülent Tanatar ve Orhan Dilber (çev.), Yazın Yayıncılık, İstanbul, 2011.

 64. Evgeny B. Pasukanis, Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm, Onur Karahanoğlu (Çev.), İletişim Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 2019.

 65. Friedrich A. Hayek, Sosyal Adalet Serabı, Mustafa Erdoğan (Çev.), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul,1995.

 66. Friedrich A. Hayek, Kölelik Yolu, Atilla Yayla, Yıldıray Arsan (Çev.), Liberte Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2018. 

 67. Friedrich A. Hayek, Hukuk, Yasama ve Özgürlük, Mehmet Öz (Çev.), Atilla Yayla, Mustafa Erdoğan) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012.  

 68. Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecindeki Türkiye, Ahmet Fethi (Çev.), Hil Yayınları, 5. Baskı, 2015.

 69. Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Yavuz Alogan (Çev.), Kaynak Yayınları, İstanbul, 2015.

 70. Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, Şen Süer (Çev.), Versus Kitap, 5. Baskı, 2018.

 71. Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Mustafa Tüzel (Çev.), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018.

 72. Fyodor Mikhailovich Dostoyevski, Suç ve Ceza, Mazlum Beyhan (Çev.), Türkiye İş Bankası Yayınları, 30. Baskı, İstanbul, 2019. 

 73. Fyodor Mikhailovich Dostoyevski, Yeraltından Notlar, Nihal Yalaza Taluy (Çev.), Türkiye İş Bankası Yayınları, 27. Baskı, İstanbul, 2019.

 74. Gary L. Francione, Hayvan Haklarına Giriş: Çocuğunuz Mu Köpeğiniz Mi?, Elçin Gen (Çev.), Renan Akman) İletişim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2018.

 75. George Orwell, 1984, Celal Üster (Çev.), Can Yayınları, 66. Bası, İstanbul, 2019.

 76. George Orwell, Hayvanlar Çiftliği, Celal Üster (Çev.),  Can Yayınları, 54. Bası, İstanbul, 2018.

 77. George Sabine, Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi, Özer Ozankaya (Çev.), Cem Yayınevi, 4. Baskı, 2013.

 78. George Woodcock, Anarşizm: Bir Düşünce ve Hareketin Tarihi, Alev Türker (Çev.), Kaos Yayınları, Ankara, 1996.

 79. Giavonni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Tunçer Karamustafaoğlu, Mehmet Turhan (Çev.), Yetkin Yayınları, Ankara 1996.

 80. Giorgio Agamben, İstisna Hâli, Kemal Atakay (Çev.), Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2018.

 81. Gustave Le Bon, Kitle Psikolojisi,  Hasan Can (Çev.), Tutku Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2015.

 82. Gündüz Vassaf, Cehenneme Övgü-Cennetin Dibi (Set), Zehra Gençosman, Ömer Madra (Çev.), İletişim Yayıncılık,, İstanbul, 2013.

 83. Herbert L. A. Hart, Hukuk Özgürlük ve Ahlak, Erol Öz (Çev.), Dost Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul, 2014.

 84. Haldun Gülalp, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Belge Yayınları, 1. Baskı, 1993. 

 85. Haldun Gülalp, Kimlikler Siyaseti: Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri, Metis Yayınları, 2. Baskı, 2014. 

 86. Hannah Arendt, Devrim Üzerine, Onur Eylül Kara (Çev.), İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2017.

 87. Hannah Arendt, İnsanlık Durumu, Bahadır Sina Şener (Çev.), İletişim Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, 2018.

 88. Hannah Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı: Eichmann Kudüs’te, Özge Çelik (Çev.), Metis Yayıncılık, 4. Baskı, 2009.

 89. Hannah Arendt, Sivil İtaatsizlik, Yakup Coşar (Çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014.

 90. Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları, Bahadır Sina Şener (Çev.), İletişim Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2018.

 91. Hans Kelsen, Demokrasi: Doğası ve Değeri, Yasin Uysal (Çev.), İmge Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2018.

 92. Hans Kelsen, Saf Hukuk Kuramı, Ertuğrul Uzun (Çev.), Nora Kitap, 1. Baskı, 2016.

 93. Harper Lee, Bülbülü Öldürmek, Ülker İnce (Çev.), Sel Yayıncılık, 29. Baskı, İstanbul, 2019. 

 94. Heinrich Geiselberger (haz.), Büyük Gerileme, Aslı Biçen, Orhan Kılıç, Merisa Şahin, Ahmet Nüvit Bingöl (Çev.), Metis Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2017.

 95. Henry David Thoreau, Sivil İtaatsizlik, Caner Turan (Çev.), Say Yayınları, İstanbul, 2016.

 96. Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan, Aziz Yardımlı (Çev.), İdea Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, 2010.

 97. Fouchard, E. Fronza, M. Delmas-Marty, I. Neyret, İnsanlığa Karşı Suç, Berna Ekal (Çev.) İletişim Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2012. 

 98. Ian McEwan, Çocuk Yasası, Rona Hakmen (Çev.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016. 

 99. Immanuel Kant, Saf Aklın Eleştirisi, Ülker Gökberk, İoanna Kuçuradi, Gertrude Durusoy, Füsun Akatlı, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1999.

 100. Ioanna Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2011. 

 101. İbn-i Haldun, Mukaddime, Süleyman Uludağ (Der.) Dergâh Yayınları, 17. Baskı, İstanbul, 2018.

 102. İbrahim Ö. Kaboğlu (Der.), Türkiye'nin Anayasa Gündemi, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016.

 103. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2016. 

 104. Jack Donnely, İnsan Hakları, Mustafa Erdoğan- Levent Korkut (Çev.), Yetkin Yayınları, Ankara, 1995.

 105. James R. May/Erin Daly, Dünyada Çevresel Anayasalcılık, Tolga Şirin- Necdet Umut Orcan (Çev.), Ekoloji Kolektifi Derneği, 1. Baskı, Ankara, 2018.

 106. Jan-Werner Müller, Popülizm Nedir?, Onur Yıldız (Çev.), İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2019.

 107. Jan-Werner Müller, Anayasal Yurtseverlik, A. Emre Zeybekoğlu (Çev.), Dost Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2012.

 108. Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Ferda Keskin, Hazal Deliceçaylı (Çev.), Ayrıntı Yayınları, 11. Baskı, İstanbul, 2018.

 109. Jean Jacques Rousseau, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı,  Rasih Nuri İleri (Çev.), Say Kitap, 16. Baskı,   İstanbul, 2019.

 110. Jean Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, Vedat Günyol (Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 24. Baskı, İstanbul, 2019.

 111. John Bagnell Bury, Düşünme ve Konuşma Özgürlüğü, Maviçatı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2016.

 112. John Locke, Hükümet Üzerine İncelemeler: Hükümet Üzerine Birinci İnceleme, Fahri Bakırcı (Çev.), İmaj Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara, 2016. 

 113. John Locke, Hükümet Üzerine İncelemeler: Hükümet Üzerine İkinci İnceleme, Fahri Bakırcı (Çev.),Ebabil Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2004.

 114. John Rawls, Siyasal Liberalizm, Mehmet Fevzi Bilgin (Çev.), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2019.

 115. John Rawls, Bir Adalet Teorisi, Vedat Ahsen Coşar (Çev.), Phoenix Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2017.

 116. John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar, Ayşe Ece (Çev.), Sel Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2012.

 117. John Stuart Mill, Demokratik Yönetim Üzerine Düşünceler, Özgüç Orhan (Çev.), Pinhan Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2017.

 118. John Stuart Mill, Düşüne ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine,  Cem Akaş (Çev.) Can Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2019.

 119. John Stuart Mill, Kadınların Özgürleşmesi, Ahmet Özcan (Çev.), Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul,2016.

 120. John Stuart Mill, Özgürlük Üzerine, Tuğçe Kanbur (Çev.), Litera Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2016.

 121. Jonathan Swift, Gulliver’in Seyahatleri, Can Ömer Kalaycı (Çev.), Can Yayınları, 1. Baskı, İstanbul,2014.

 122. José Saramago, Körlük, Işık Ergüden (Çev.), Kırmızı Kedi Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul,  2017.

 123. Joseph A. Schumpeter, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi,  Hasan İlhan (Çev.), Alter Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2012.

 124. Jostein Gaarder, Sofie’nin Dünyası, Sabir Yücesoy (Çev.),Pan Kitap,33. Baskı, İstanbul,2012.

 125. Judith Butler, Biziz Halk!: Toplanma Özgürlüğü Üzerine Düşünceler, Ferit Burak Aydar (Çev.) Koç Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2018.

 126. Judith Butler, Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi,  Başak Ertür (Çev.), Metis Kitap, 5. Baskı, İstanbul, 2016.

 127. Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Tanıl Bora, Mithat Sancar (Çev.), İletişim Yayınları, 15. Baskı, İstanbul, 2018.

 128. Karl Jaspers, Suçluluk Sorunu: Almanya'nın Siyasal Sorumluluğu Üzerine,  Emre Zeybekoğlu (Çev.), İthaki Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2015.

 129. Karl Marx, Basın Özgürlüğü Üzerine, Kurtul Gülenç, Önder Kulak (Çev.), Dipnot Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2012.

 130. Karl Marx, Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i, Erkin Özalp (Çev.), Yordam Kitap, İstanbul, 2016.

 131. Karl Marx, Friedrich Engels, Komünist Parti Manifestosu, Muzaffer Erdost (Çev.), Sol Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 1997.

 132. Karl Marx, Yahudi Sorunu, Sol Yayınları Yayın Kurulu (Çev.), Sol Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2009.

 133. Karl R. Popper, Açık Toplum ve Düşmanları, Harun Rızatepe, Mete Tunçay (Çev.), Liberte Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 2014.

 134. Kemal Tahir, Devlet Ana, İthaki Yayınları, 13. Baskı, İstanbul, 2016.

 135. Lev Troçki, Rus Devriminin Tarihi (1,2,3), Bülent Tanarar (çev.), Yazın Yayıncılık, 1999.

 136. Lee McIntyre, Hakikat Sonrası, Tellekt Yayıncılık, Ankara, 2019.

 137. Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları,  Alp Tümertekin (Çev.), İthaki Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2019.

 138. Marco Polo, Geziler, Ömer Güngören (Çev.), Yol Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1985.

 139. Mary Wollstonecraft, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi,  Deniz Hakyemez (Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2012.       

 140. Matthias Lutz-Bachmann/Amos Nascimento, İnsan Hakları, İnsan Haysiyeti Kozmopolit İdealler,  Akın Emre Pilgir (Çev.), Koç Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2016.

 141. Maurice Duverger, Politikaya Giriş, Samih Tiryakioğlu (Çev.), VarlıkYayınları,1. Baskı, İstanbul, 1964.

 142. Max Weber, Meşru Egemenlik,  Latif Boyacı (Çev.), Yarın Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2017.

 143. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Milay Köktürk (Çev.), Bilgesu Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2011.

 144. Max Weber, Sosyolojinin Temel Kavramları, Medeni Beyaztaş (Çev.),Bakış Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2002.

 145. Max Weber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Özer Ozankaya (Çev.), Cem Yayınevi, 2. Baskı,İzmir, 2014.

 146. Mesut Yeğen, Müstakbel Türk'ten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler, İletişim Yayıncılık, 5. Baskı, İstanbul, 2014.

 147. Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), , Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2015.

 148. Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar C. 1-2, İletişim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2009.

 149. Metin Heper, Türkiye'de Devlet Geleneği, Doğu Batı Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2018.

 150. Michael J. Sandel, Adalet: Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir?, Mehmet Kocaoğlu (Çev.), BigBang Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2015. 

 151. Michael J. Sandel, Paranın Satın Alamayacağı Şeyler: Piyasaların Ahlaki Sınırları, Mehmet Kocaoğlu (Çev.), Eksi Kitaplar, 1. Baskı, İstanbul, 2016.

 152. Michel Foucault, Doğruyu Söylemek, Kerem Eksen (Çev.), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005.

 153. Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, Mehmet Ali Kılıçbay (Çev.), İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2006.

 154. Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, Fehmi Baldaş (Çev.), Hiperlink Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2011.

 155. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016.

 156. Niccolo Machiavelli, Prens, Mehmet Can Uğur (Çev.), Cem Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 2015.

 157. Niyazi Berkes, Teokrasi ve Laiklik, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2016.

 158. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 21. Baskı, İstanbul, 2013.

 159. Nizamülmülk, Siyasetname, Mehmet Taha Ayar (Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 7. Baskı, İstanbul, 2018.

 160. Oral Sander, Türkiye’nin Dış Politikası, İmge Kitabevi, 4. Baskı, Ankara, 2013.

 161. Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi: Dört Bin Yıllık Düşünce, Sanat ve Bilim Tarihinin Klasik Yapıtları Üstüne Eleştirel İnceleme, Remzi Kitabevi, 23. Baskı, İstanbul, 2017.

 162. Orhan Kemal, Murtaza, Everest Yayınları, 29. Baskı, İstanbul, 2019.

 163. Özkan Agtaş, Ceza ve Adalet, Metis Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2013.

 164. Özkan Agtaş/Bişeng Özdinç, Hakikat ve İnsan Hakları, Dipnot Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2012.

 165. Paul Lafargue, Tembellik Hakkı, Ayşe Meral (Çev.), Alfa Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2015.

 166. Peter Singer, Hayvan Özgürleşmesi,  Hayrullah Doğan (Çev.), Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2005.

 167. Platon, Devlet, Sabahattin Eyüboğlu/M. Ali Cimcoz (çev.), 31. Baskı, İş Bankası Yay.,  İstanbul, 2016. 

 168. Platon, Sokrates’in Savunması,  Erman Gören (Çev.), Alfa Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2015.

 169. Ralph Keyes, Hakikat Sonrası Çağ, Deniz Özçetin (Çev.), DeliDolu Yayınları, İstanbul, 2017.

 170. Raoul Vaneigem, Dokunulmaz Olan Hiçbir Şey Yoktur, Her Şey Söylenebilir: İfade Özgürlüğü Üzerine Düşünceler, İrem Selin Nacar (Çev.), Dost Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2018.

 171. Renaud Denoix de Saint Marc, Devlet, İsmail Yerguz (Çev.), Dost Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2009.

 172. Rene Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma, Özcan Doğan (Çev.), Doğu Batı Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2018.

 173. Robert Dahl, Demokrasi Üzerine,  Betül Kadıoğlu (Çev.), Phoenix Yayınevi, 5. Baskı, Ankara, 2019.

 174. Robert Dahl, Siyasi Eşitlik Üzerine, A. Emre Zeybekoğlu (Çev.), Dost Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2018. 

 175. Ronald Dworkin, Hukukun Hükümranlığı, Ertuğrul Uzun (Çev.), Nora Kitap, 1. Baskı, İstanbul, 2018.

 176. Ronald Dworkin, Tanrısız Din, İsmet Birkan (Çev.), Olvido Kitap, 1. Baskı, İstanbul 2018.

 177. Ruşen Keleş/Can Hamamcı/Aykut Çoban, Çevre Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, 8. Baskı, İstanbul, 2015. 

 178. Samuel Moyn, Son Ütopya-Tarihte İnsan Hakları, Firdevs Ev (Çev.), Koç Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2017. 

 179. Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, 30. Baskı, 2013. 

 180. Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, İş Bankası Kültür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2018.

 181. Seyla Benhabib, Çatışan Feminizmler, Feride Evren Sezer (Çev.), Metis Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2018.

 182. Seyla Benhabib, Ötekilerin Hakları: Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, Berna Akkıyal ( Çev.), İletişim Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2018.

 183. Sigmund Freud, Rüyalar, Dilman Muradoğlu (Çev.), Say Yayınları, İstanbul, 2016.

 184. Sigmund Freud, Totem ve Tabu, Kamuran Şipal (Çev.), Say Yayınları, İstanbul, 2012.

 185. Stefan Zweig, Satranç, Ayça Sabuncuoğlu (Çev.), Can Yayınları, 59. Baskı, İstanbul, 2019.

 186. Suavi Aydın/Yüksel Taşkın, 1960'tan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 2018.

 187. Sungur Savran, Türkiye'de Sınıf Mücadeleleri, Yordam Kitap, 4. Baskı, İstanbul, 2016.

 188. Susan Sontag, Başkalarının Acısına Bakmak, Agora Kitaplığı, 2005.

 189. Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, 26. Baskı, İstanbul, 2018.

 190. Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınları, 22. Baskı, İstanbul, 2019. 

 191. Şevket Süreyya Aydemir, Menderes’in Dramı, Remzi Kitapevi, 19. Baskı, İstanbul, 2019.

 192. Taha Parla, Türkiye’de Anayasalar, Metis Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2007.

 193. Tahsin Yücel, Gökdelen, Can Yayınları, 11. Baskı, İstanbul, 2018. 

 194. Taner Timur, İslam, Laiklik ve Aydınlanma Savaşı, Yordam Kitap, 1. Baskı, İstanbul, 2019.

 195. Taner Timur, Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi, Yordam Kitap, 1. Baskı, İstanbul, 2016. 

 196. Taner Timur, Osmanlı Toplumsal Düzeni, İmge Yayınevi, 5. Baskı, Ankara, 2010.

 197. Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2013.

 198. Tanıl Bora, Cereyanlar, İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2018.

 199. Tarık Zafer Tunaya, Hürriyet'in İlanı, Cumhuriyet Gazetesi Yayınları, İstanbul, 1998.

 200. Tarık Zafer Tunaya, İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1979. 

 201. Tarık Zafer Tunaya, Medeniyetin Bekleme Odasında, Bağlam Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul,1989. 

 202. Tarık Zafer Tunaya, Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2002.

 203. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 1-2 / Mütareke Dönemi, İletişim Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2015.

 204. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016.

 205. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938) 1-2, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2016.  

 206. Terry Eagleton, İdeoloji, Muttalip Özcan (Çev.), Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2011.

 207. Theodor Adorno, Otoritaryen Kişilik Üzerine, Doğan Şahiner (Çev.), Sel Yayıncılık, İstanbul, 2017.

 208. Thomas Hobbes: Leviathan, Semih Lim (Çev.), Yapı Kredi Yayınları, 18. Baskı, İstanbul, 2018.

 209. Thomas Moore: Ütopya, Sabahattin Eyüboğlu (Çev.), Vedat Günyol, Mina Urgan), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 29. Baskı, İstanbul, 2019.

 210. Thomas Paine, İnsan Hakları,  Mehmet Osman Dostel (Çev.), İletişim Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2018.

 211. Tom Regan, Kafesler Boşalsın: Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek, Serpil Çağlayan (Çev.), 1. Baskı, İstanbul, 2007.

 212. Tony Cliff, Rusya'da Devlet Kapitalizmi, Tarık Kaya  (çev.), Metis Yay., İstanbul, 1990.

 213. Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum, Kemal Atakay (Çev.), Ayrıntı Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 2017. 

 214. Umut Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2008.

 215. Ursula Le Guin, Mülksüzler, Levent Mollamustafaoğlu (Çev.), Metis Kitap, 20. Baskı, İstanbul, 2019.

 216. Vecdi Akyüz (haz.) Osmanlıda Din Devlet İlişkileri, Ayışığı Yayınları, 1. Baskı, 1999.

 217. Vlademir İlyiç Lenin, Emperyalizm- Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, Cemal Süreya ( Çev.), Sol Yayınları, 12. Baskı, Ankara, 2009.

 218. Vlademir İlyiç Lenin, Devlet ve Devrim, M. Halim Spatar, Celal Üster (Çev.), Yordam Kitap, 1. Baskı, İstanbul, 2016.

 219. Vlademir İlyiç Lenin, Ne Yapmalı?, Arif Berberoğlu (çev.), Erensel Basım Yayın, İstanbul, 2014.

 220. William Golding, Sineklerin Tanrısı, Mina Urgan (Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2019. 

 221. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İletişim Yay., 2018.

 222. Yaşar Kemal, Teneke, Yapıkredi Yayınları, 31. Baskı, İstanbul, 2019.

 223. Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli, Can Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2017.

 224. Yuval Noah Harari, Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens, Ertuğrul Genç (Çev.), Kolektif Kitap, İstanbul, 2015.

 225. Zafer Toprak, Türkiye’de Popülizm, Doğan Kitap, 1. Baskı, İstanbul, 2013

 226. Zafer Toprak, Atatürk: Kurucu Felsefenin Evrimi, İş Bankası Yay., İstanbul, 2020.

bottom of page