DERSTE KULLANILACAK OLAN ANAYASA METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Tanıtım bilgilerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANAYASA HUKUKU DERSİNE İLİŞKİN GENEL TANITIM BİLGİLERİ

(2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI- I. DÖNEM)

 

 • Anayasa Hukuku dersi, Salı ve Çarşamba günleri 2+2’lik bloklar olmak üzere, haftada toplam 4 saattir.

 • Dersin kapsamı: Anayasa Hukuku-1 dersinde, "anayasalcılık" hareketinin anlamı, anayasaya ilişkin temel kavramlar ile anayasaların “devlet örgütlenmesi hukuku” kısmının üzerinde durulacaktır. Kavramsal açıklamaların yanında bu kavramların Türkiye Cumhuriyeti anayasalarındaki yeri ele alınacaktır.

 • Devletin temel hak ve özgürlüklere etki eden temel nitelikleri, temel haklar sistemi ve temel hakların yargısallaşmasını ifade eden anayasa yargısı konuları ise ikinci döneme bırakılmıştır. İkinci dönemin ders planı ayrıca paylaşılacaktır.

 

***

DERS KONULARI (ANAHATLARIYLA)

 

1. HAFTA

GİRİŞ DERSİ

 

2. HAFTA

ANAYASALCILIK TARİHİ ve ANAYASAYA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR/AYRIMLAR

 

3. HAFTA

ERKLER AYRILIĞI - NORMLAR HİYERARŞİSİ - TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

4. HAFTA

ANAYASALARIN YAPILMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ ve YORUMU

 

5. HAFTA

DEVLET VE SİYASİ İKTİDAR

 

6. HAFTA

EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK: ULUSLARARASI HUKUK ve İLİŞKİLER

7. HAFTA

EGEMENLİK VE DEMOKRASİ: SEÇİMLER ve SİYASAL KATILIM

8. HAFTA

İKTİDARIN DİKEY AYRILIĞI: DEVLET BİÇİMLERİ

 

9. HAFTA

ÜNİTER VE FEDERAL DEVLET BİÇİMLERİNİN UNSURLARI: TÜRKİYE’NİN DEVLET BİÇİMİ

10. HAFTA

İKTİDARIN YATAY AYRILIĞI: SİYASAL REJİMLER

 

11. HAFTA
PARLAMENTER ve BAŞKANLIK REJİMLERİNİN UNSURLARI: TÜRKİYE’NİN SİYAL REJİMİ

 

12. HAFTA

YASAMA ERKİ: TBMM ve KANUN

13. HAFTA

YÜRÜTME ERKİ: CUMHURBAŞKANLIĞI-HÜKÛMET ve KARARNAME

 

14. HAFTA

YARGI ERKİ: HSK ve YARGI KOLLARI

 

 ***

KİTAP LİSTESİ

 • KABOĞLU, İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri, 11. Bs., (Legal Yay., İstanbul, Ekim 2016).

 • KABOĞLU, İbrahim Ö. (Editör), Türkiye’nin Anayasa Gündemi, (İletişim yay., İstanbul 2015).

 • ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 17. Baskı, (Ankara: Yetkin Yay, 2017).

 • ŞİRİN, Tolga, Çevre-İnsan-Devlet: Anayasa Üzerine Güncel Yazılar, (İstanbul: Tekin Yay., 2016).

 • Güncel bir Anayasa - İHAS metni

 

YARDIMCI KAYNAKLAR

 • EROĞUL, Cem, Anatüzeye Giriş, (İstanbul: İmaj Yay., 2016).

 • SAĞLAM, Fazıl, Anayasa Hukuku Ders Notları, (Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yay., 2013).

 • TANİLLİ, Server, Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giriş, (İstanbulAdam Yayıncılık, 2001).

 • TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku, 20. Bası,  (İstanbul: Beta Yay., 2016).

 

EK KAYNAKÇA

 • AKAL, Cemal Bali, İktidarın Üç Yüzü, (Ankara: Dost yay., 2003)

 • GÖZTEPE, Ece/Aykut Çelebi (ed.), Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler, (İstanbul: Metis Yay., 2012).

 • KOÇAK, Mustafa, Batı'da ve Türkiye'de Devlet ve Egemenlik: Eski Kavramlar – Yeni Anlamlar, (İstanbul: Seçkin Yay., 2006).

 • NALBANT, Atilla, Üniter Devlet, (İstanbul: Yapı Kredi yay., 1997).

 • ÖZBUDUN, Ergun, Anayasalcılık ve Demokrasi, (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay., 2014).

 • ÖZSOY, Şule, Dünyada Başkanlık Sistemleri, (Ankara: İmge Yay., 2017).

 • UYGUN, Oktay, Federal Devlet, (Ankara: İtalik yay., 2002).

 • SEVİNÇ, Murat, Anayasa Yazıları, (Ankara: İmaj yay., 2011).

 • TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.).

 

FARKLI ALANLARDA DERİNLEŞMEK İÇİN

 

Yakın Tarihe Meraklılar İçin

 • ZÜRCHER; Erik Jan,  Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, (İstanbul: İletişim, 2016).

 • AHMAD; Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, (İstanbul: Kaynak, 2015).

 • KANSU, Aykut, 1908 Devrimi, (İstanbul: İletişim, 2002).

 

Siyaset Bilimi Meraklıları İçin

 • BORA, Tanıl, Cereyanlar: Türkiye’de Siyasî İdeolojiler, (İstanbul: İletişim, 2016)

 • ÖRS; Birsen (der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, (İstanbul: Bilgi Üni Yay., 2012).

 

Türkiye Anayasa Hukuku Hakkında İngilizce Kitap Okumak İsteyenler İçin

 • ÖZBUDUN, Ergun, The Constitutional System of Turkey: 1876 to the Present, (Palgrave Macmillan, 2011)

 

Türkiye Anayasa Hukuku Hakkında Almanca Kitap Okumak İsteyenler İçin

 • RUMPF, Christian, Das türkische Verfassungssystem: Einführung mit vollständigen Verfassungstext, (Harrassowitz Verlag, 1996)

 

Türkiye Anayasa Hukuku Hakkında Fransızca Kitap Okumak isteyenler İçin

 • KABOĞLU, İbrahim /Eric Sales, Le droit constitutionnel turc - Entre coups d'Etat et démocratie, (L'Harmattan, 2015)

 

Telefon/Faks

T: 216 349 84 00

F: 216 338 77 10 
 

 • facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus

Sosyal Medya Takip:

 

© 2014 by Tolga Şirin