top of page

Tehlikeli Salgın Hastalıklarla (Covid-19) Anayasal Mücadeleye Giriş

Dünyayı saran Korona Virüsü (Covid-19) bağlamında 1982 Anayasa'da yer alan "tehlikeli salgın hastalık" kavramı hakkındaki makaleye aşağıdaki simgeyi tıklayarak erişebilirsiniz: 

bottom of page